PHP İF-ELSE KONTROLÜ

ANASAYFA

Php'de İf else

PHP İF-ELSE KONTROLÜ

İf else İngilizce terimlerdir if : Eğer anlamına gelir. else: ise başka demektir. Php dahil olmak üzere bir çok programlama dilinde if else kontrolü çok sık kullanılmaktadır. Çalışma mantığı ; aşağıdaki örnekte olduğu gibi parantazler içerisine bir koşul yazılır ve koşul sağlanır ise ilk kısım koşul sağlanmazsa ikinci kısım çalışmaktadır.

İç içe istediğiniz kadar if else kullanabilirsiniz “ if ,else if,else” gibi.


<?php 

if(koşul yazılır){

 koşul sağlanırsa burası çalışır.
 
}else{

koşul sağlanmazsa burası çalışır.

}

?>

Yukaridaki Örnekte if else çalışma mantığını anladığınızı umuyorum şimdi gelelim operatörlerle çalışmaya aşağıdaki tabloda operatörlerden ve anlamlarından kısaca bahsettim


Operatör Anlamı
> Büyük ise
< Küçük ise
== Eşit ise
!= Eşit değil ise
				
<?php 

$deger ="2";

if($deger >"1"){
	echo "Değer 2 den Büyüktür";	
}else {
	echo "Değer 2 den Küçüktür";	
}

?>

				

					
<?php 

$deger ="2";

if($deger < "1"){

	echo "Değer 2 den Büyüktür";
	
}else {

	echo "Değer 2 den Küçüktür";
	
}

?>
			

Yukarıdaki ilk Örnekte değer adında bir değişken tanımladık ve değişkenimizin değeri 2 olduğunu belirttik. if yapımızda eğer değer büyük ise bu kodu çalıştır else değil ise burasını çalıştır.

İkinci örnekte ise tam tersini uyguladım. “>” , “<” küçüktür büyüktür işaretlerinin değiştiğini görüyorsunuz.


<?php 
					
$deger ="1";

if($deger =="1"){

	echo "Değer 1 dir";	
	
}else {

	echo "Değer 1 değildir";
	
}

?>				
					

Yukarıdaki Örnekte daha önceki örnekler gibi deger adında bir değişken tanımladık ve değişkenimizin değeri 1 olduğunu belirttik. if kontrolünde eğer deger 1 e eşitse bu kodu çalıştır else değil ise bu kodu çalıştır.Umarım if else kontrolünü anlamışsınızdır bir kaç örnekle tekrar yapmanızı öneririm.


SON YAZILAR